Curs Sustenabilitatea Proiectului “ ProFEMAlte Articole:

Precizări referitoare la programele de formare profesională/perfecționare pentru anul 2017 vor fi disponibile în curând!


ELIBERARE CERTIFICATE ABSOLVIRE


Eliberare certificate cursuri PROIECTE EUROPENE:

(persoanele care nu au ridicat certificatele pt. cursurile de mai jos, sunt rugate sa ne contacteze)

DIRECTOR UNITATE DE INVATAMANT

INSPECTOR RESURSE UMANE

MANAGER DE PROIECT

EXPERT ACHIZITII PUBLICE

FORMATOR

CONTABIL


Competitie - Centre


ANUNT CONCURS PROMOVARE IN GRAD SUPERIOR - 12.04.2016 ORA 10 la sediul CRFCAPL Timisoara


Ordin privind unele masuri organizatorice si pentru coordonarea metodologica a programelor de formare profesionala/perfectionare la nivelul Agentiei si Centrelor regionale


Anunț de tip ERATA la documentația de atribuire la procedura pentru achiziția de “SERVICII DE PLASARE LA LOCUL DE MUNCĂ ȘI A ALTOR SERVICII DE OCUPARE îN CADRUL PROIECTULUI OCUPARE ȘI INIȚIATIVE ANTREPRENORIALE ÎN MEDIUL RURAL”ID 129325” 


INVITATIE DE PARTICIPARE

Obiectul contractului de achizitie publica de

Materiale consumabile in cadrul Proiectului ProFEM – Promovarea egalitatii de sanse a femeilor

Cod CPV 30125100-2 Cartuşe de toner,

Cod CPV 30197000-6 Articole mărunte de birou

Cod CPV  30234600-4 Memorie flash


Invitatie de participare ACHIZITIE DIRECTA MOBILIER IN VALOARE DE 16774,06 lei, fara TVA, cu termen limita la data de 17.03.2015


Invitatie de participare achizitie Servicii de plasare la locul de munca si a altor servicii de ocupare


INVITATIE PARTICIPARE LA  ACHIZITIE DIRECTA PENTRU ECHIPAMENTE IT


Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală Timișoara va invita sa depuneti oferta de pret pentru achizitia directa de Servicii de plasare la locul de muncă și a altor servicii de ocupare in cadrul Proiectului Ocupare și inițiative antreprenoriale în mediul rural, POSDRU/135/5.2/S/129325, Cod CVP 79634000-7,79610000-3,79611000-0 pana la data de 03.03.2015, pentru valoarea estimata de 120.000 lei.


ANUNȚ  PRIVIND SELECȚIA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE PENTRU ACHIZIȚIA SERVICIILOR DE EXPERTIZA CONTABILA


INVITATIE DE PARTICIPARE LA ACHIZITIA DIRECTA:

“SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA CALIFICARE NIVEL 1 (MINIMUM 315 FEMEI), IN CADRUL PROIECTULUI PROFEM – PROMOVAREA EGALITATII DE SANSE A FEMEILOR”

cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională


Anunt achizitie directa servicii expertiza contabila


INVITATIE DE PARTICIPARE

Obiectul contractului de achizitie publica:

“SERVICII DE ORIENTARE SI ASISTENTA IN AFACERI (MINIMUM 155 FEMEI), IN CADRUL PROIECTULUI PROFEM – PROMOVAREA EGALITATII DE SANSE A FEMEILOR”


INVITATIE DE PARTICIPARE

Obiectul contractului de achizitie publica:

“SERVICII DE GESTIONARE RELATIE CU GRUPUL TINTA (MINIMUM 525 PARTICIPANTI), IN CADRUL PROIECTULUI PROFEM – PROMOVAREA EGALITATII DE SANSE A FEMEILOR

 

cod CPV: 79416100-4 Servicii de gestionare a relaţiilor cu publicul


Anunt privind selectia ofertei castigatoare pentru achizitia de servicii de consultanta in domeniul achitiziilor publice


Achizitie


Post vacant de expert clasa I, grad profesional superior, ȋn cadrul Compartimentului  “Pregătire profesională și gestiune patrimoniu al Centrului Teritorial Craiova” din cadrul Centrului Regional de Formare pentru Administraţia Publică Locală din Timișoara - 12.09.2014


Comunicat proiect


Comunicat proiect „Sprijin pentru şanse sporite în ocupare” POSDRU/125/5.1/S/125407


CHESTIONAR PRIVIND ANALIZA NEVOILOR DE FORMARE PENTRU ANUL 2013


Workshopul  cu tema “CREŞTEREA CALITĂŢII PROGRAMELOR DE FORMARE ŞI PERFECŢIONARE CONTINUĂ A PERSONALULUI DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ”.


Invitatie


Invitatie


Anunt Concurs


 Cursuri Jupiter,Hotel Meteor


Oferta pentru participanții la cursurile organizate  la Hotel Olimpic din Jupiter, 3***:


ANUNT RECRUTARE FORMATORI.


Anunt: Achizitie servicii de catering


Download - Broșura cursuri scurte 3 zile - Băile-Felix, august 2012


Concurs


Graficul programelor de perfectionare mai-septembrie 2012


Invitatie - Director unitate de invatamant


Invitatie - Problematica implementarii proiectelor finantate din fonduri structurale


Situatia platilor efectuate in data de 4.04.2012


Situatia platilor efectuate in data de 26.03.2012


Situatia platilor efectuate in data de 22.03.2012


Situatia platilor efectuate in data de 21.03.2012


Situatia platilor efectuate in data de 19.03.2012


Situatia platilor efectuate in data de 14.03.2012


Situatia platilor efectuate in data de 29.12.2012


Graficul de programe poate fi completat cu programe desfăşurate la ...


OBIECTIVELE CENTRULUI REGIONAL DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ TIMIȘOARA
 aferente anului  2011


OFERTĂ DE COLABORARE


PROIECTUL "ADAPTABILITATEA ŞI EFICIENŢA RESURSELOR UMANE ANGAJATE” - rezultate obţinute în primul an de implementare -


CENTRUL REGIONAL DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ TIMIŞOARA organizează concurs pentru ocuparea postului de: EXPERT  I - un post  -  (pe perioadă determinată )


Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează Programul de Formare Specializată destinat înalţilor funcţionari publici – 2010


ANFP-CRFCAPLT vă propune următorul program pentru ocupaţia FORMATOR – cod COR 241205, autorizat de CNFPA, în perioada 19 – 28 noiembrie 2010, la sediul instituției noastre.


CRFCAPLT a încheiat un protocol de colaborare cu ADETIM privind Programul de asistenţă tehnică privind susţinerea administraţiei publice locale din judeţul Timiş pentru promovarea şi realizarea investiţiilor de infrastructură publică prioritare


Noutati
aprilie 2017

Precizări referitoare la programele de formare profesională/perfecționare pentru anul 2017 vor fi disponibile în curând!

Citeste mai departe

martie 2017

ELIBERARE CERTIFICATE ABSOLVIRE

Citeste mai departe

octombrie 2016 Citeste mai departe