Proiecte

 

 1. Proiect: Adaptabilitatea si eficienta resurselor umane angajate (AERUM)


Scurta descriere:

Obiectivul general: Cresterea capacitatii intreprinderilor si angajatilor din Regiunea Vest in vederea adaptarii la schimbarile provocate de competitia specifica economiei de piata, bazata pe promovarea unei culturi manageriale flexibile si pe dezvoltarea resurselor umane proprii. Obiectivul General este in concordanta cu Strategia Europeana de Ocupare si cu Programul National de Reforme 2007-2010 (PNR) a caror obiective principale constau in dezvoltarea durabila si solida a sistemului economic, reducerea disparitatilor intre zonele bogate si cele sarace ale Uniunii Europene, imbunatatirea adaptabilitatii intreprinzatorilor si lucratorilor si,

 

                                                                           

nu in ultimul rand,  imbunatatirea calitatii resurselor umane. Obiectiv specific: Dezvoltarea adaptabilitatii si a competentelor profesionale a 336 de manageri si angajati din intreprinderi aflate in Regiunea Vest, in vederea imbunatatirii flexibilitatii organizationale si a formării profesionale specifice in managementul resurselor umane, in managementul de proiect si in achizitiile publice, pe durata a 24 de luni. Obiectivul specific este în conformitate cu politicile Strategiei de la Lisabona si a Cadrului Strategic National de Referinta 2007 - 2013, susţinând promovarea culturii manageriale, a flexibilitatii si adaptabilitatii firmelor prin sprijinirea managerilor si a angajatilor dar si cresterea competitivitatii, a economiei nationale prin productivitate si eficienta crescuta.
Tara de interventie si linia bugetara: Romania, Programul Operational Sectorial –Dezvoltarea Resurselor Umane. Sursa de finantare: FEDR – Fondul European de Dezvoltare Regionala.
Bugetul: 1.847.250 RON ( 438.777 Euro) – valoare totala, 1.709.882 RON ( 406.147 Euro) – finantare
Anul obtinerii finantarii: 2009

 

2. Proiect: EuroBanat – Identitate Culturala (Partener 3)


Scurta descriere:

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Timişoara şi Teatrul Toša Jovanović din Zrenjanin sunt partenerii Filarmonicii Banatul din Timişoara, în cadrul proiectului EUROBANAT - Identitate Culturală, finanţat prin Programul de Vecinătate PHARE CBC România - Serbia 2004 - 2006, în valoare de 298.000 Euro.

Obiectivele proiectului sunt:
a. Realizarea coeziunii dintre comunităţile rurale şi urbane de ambele părţi, prin cooperare transfrontalieră, pornind de la recunoaşterea şi valorificarea unei tradiţii care constituie moştenirea, deopotriva preţioasa şi preţuita, a tuturor bănăţenilor.  
b. Fluidizarea circulaţiei de cetăţeni, produse, servicii şi idei de o parte şi de alta a graniţei dintre România şi Serbia
c. Creşterea vizibilităţii culturii comunitare bănăţene şi cultivarea recunoaşterii şi preţuirii sale la nivel local, regional şi european 
Prin parteneriatul încheiat cu Filarmonica Banatul din Timişoara, în cadrul acestui proiect s-a prevăzut organizarea a patru module de curs, pe diverse teme culturale.
Dintre acestea s-au realizat până acum:
I.În perioada 16 - 19 februarie 2009 - Reglementări legislative şi abordări specifice în politicile culturale ale unor ţări europene.
II. În perioada 6 - 10 aprilie 2009 - Managementul instituţiilor culturale.. 
III.În perioada 10 - 13 iunie 2009 - Scrierea propunerilor de proiecte şi managementul proiectelor culturale.
IV. În perioada 7 - 9 august - Finanţarea proiectelor culturale. Turism cultural.
Tara de interventie si linia bugetara: Romania si Serbia. Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Serbia PHARE 2004-2006.
Bugetul: 278.000 Euro – valoare totala, 245.000 Euro – finantare.
Anul obtinerii finantarii: 2008

Raport narativ final

 3. Proiect: Parteneriatul pentru învățare Grundtvig ICT Networking

Scurtă descriere:

Din luna septembrie 2009, Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală    Timişoara este partener în cadrul Parteneriatului pentru Învăţare Grundtvig ICT Networking,   desfăşurat  în cadrul Programului sectorial Grundtvig din Programul „Învăţare pe tot Parcursul Vieţii”.

        

GRUNDTVIG este un program finanţat de Comisia Europeană şi îşi propune întărirea dimensiunii europene în educaţie şi aplicarea principiului educaţiei de-a lungul întregii vieţi. Acest program se derulează în România prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP). Proiectul ICT Networking a fost aprobat pentru finanţare în luna septembrie 2009. Parteneriatul Grundtvig permite finanţarea vizitelor de studiu, grantul primit de CRFCAPLT fiind de 15 000 euro. Centrul nostru a primit un avans de 12.000 euro (80% din suma totală) în vederea demarării activităţilor din cadrul parteneriatului.
Principalul scop al proiectului Grundtvig ICT Networking este crearea unui parteneriat eficient de învăţare şi dezvoltare, care să sporească utilizarea metodelor de formare bazate pe ICT în instituţii. Utilizarea ICT în educaţie s-a răspândit rapid în întreaga lume.  Instituţiile de fomare şi formatorii apreciază numărul mare de posibilităţi create de ICT şi modul în care acesta poate califica şi ameliora mediul de învăţare.
Proiectul implică alte 5 instituţii partenere de formare din domeniul educaţiei adulţilor din Danemarca, Spania, Germania, Suedia şi Marea Britanie. Partenerii au experienţă privind utilizarea ICT şi a materialelor video ca parte integrantă a metodelor de formare, prin e-learning, învăţare combinată, utilizarea tablelor interactive (smart-boards) şi a metodelor de educaţie planificată paralelă prin sisteme tip video-conferinţă.
Prin vizite de studiu, partenerii îşi vor împărtăşi experienţe şi exemple de bune practici privind utilizarea  ICT ca parte integrantă a educării şi formării adulţilor. În cadrul Parteneriatului pentru Învăţare, au fost propuse următoarele activităţi:
 - 26-27.11. 2009 - Barcelona: primul seminar din cadrul proiectului
•    Fiecare partener prezintă specificul activităţii sale şi experienţele legate de aceasta
•    Se stabilesc obiectivele comune şi modalitatea de desfăşurare a proiectului
- Primăvara şi toamna 2010: Vizite de studiu la primele trei instituţii (primăvara) şi la următoarele trei instituţii partenere (toamna)
• Scopul vizitelor este să ofere partenerilor posibilitatea de a vedea utilizarea practică a ICT. Un alt scop este să descopere tradiţiile culturale şi educaţionale dominante din ţări diferite, şi felul în care acestea influenţează educaţia şi formarea.
- Primăvara 2011: Conferinţa/seminarul final pentru toţi partenerii
• Scopul este rezumarea experienţelor şi a bunelor practici, şi dacă e posibil şi dezirabil, stabilirea direcţiilor de cooperare pe viitor.
Acest proiect poate constitui un preambul la o viitoare cooperare între parteneri, fie în cadrul programului Grundtvig, fie în afara acestuia.

PARTENERI:
1.    VUC Storstrøm - Danemarca
2.    CRFCAPL Timişoara - Romania
3.    VUXENUTBILDNING MÖLNDAL - Suedia
4.    IOC Institute Obert de Catalunya - Spania
5.    VIRTUS- Institut für neue Lehr-und Lernmethoden – Germania
6.    Voluntary Action Vale Royal – Marea Britanie

Noutati
aprilie 2017

Precizări referitoare la programele de formare profesională/perfecționare pentru anul 2017 vor fi disponibile în curând!

Citeste mai departe

martie 2017

ELIBERARE CERTIFICATE ABSOLVIRE

Citeste mai departe

octombrie 2016 Citeste mai departe