Noutati

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Timişoara a încheiat un protocol de colaborare cu Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială Timiş privind Programul de asistenţă tehnică privind susţinerea administraţiei publice locale din judeţul Timiş pentru promovarea şi realizarea investiţiilor de infrastructură publică prioritare.

Prin acest program ADETIM îşi asumă un rol de îndrumare-coordonare pentru consolidarea capacităţii beneficiarilor din judeţul Timiş de pregătire şi implementare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă.

Grup ţintă: Personalul de specialitate al localităţilor din judeţul Timiş (promotori locali, alt personal implicat în proiecte şi activităţi de dezvoltare economico-socială a localităţii), aleşii locali interesaţi de promovarea proiectelor de dezvoltare a localităţii.

Condiţii de acordare: Înaintarea din partea localităţii a unei Scrisori de interes - tip pentru acordarea asistenţei, cu referire la opţiuni şi la reprezentantul sau reprezentanţii care vor menţine legătura cu ADETIM. Scrisoarea de interes - tip poate fi descărcată pe site-ul www.adetim.ro.

În cadrul acestui program ADETIM va identifica grupuri ţintă la nivelul judeţului Timiş și nevoile acestora de formare în cadrul derulării Programului de asistenţă tehnică privind susţinerea administraţiei publice locale din judeţul Timiş pentru promovarea şi realizarea investiţiilor de infrastructură publică prioritare și să propună C.R.F.C.A.P.L Timișoara noi teme şi tematici pentru organizarea programelor de perfecţionare necesare personalului angajat în cadrul primăriilor din judeţul Timiş.

Noutati
aprilie 2017

Precizări referitoare la programele de formare profesională/perfecționare pentru anul 2017 vor fi disponibile în curând!

Citeste mai departe

martie 2017

ELIBERARE CERTIFICATE ABSOLVIRE

Citeste mai departe

octombrie 2016 Citeste mai departe