CINAQ

 

  OFERTA DE CURSURI CINAQ       CINAQ

 

 

 

                 Reţeaua furnizorilor de formare profesională CINAQ, înfiinţată în 7 ianuarie 2008. conform prevederilor H.G. nr.1083 din 2004, este constituită din Intitutul Naţional de Administraţie şi cele opt Centre Regionale de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală, în scopul de a întări colaborarea acestor instituţii în realizarea procesului de formare continuă a personalului administraţiei publice din România., în domeniul general de perfecţionare "Managementul resurselor administraţiei publice".

           Institutul Național de Administrație (INA) și Centrele Regionale de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală (CRFCAPL) vă invită să participați la 20  programe de perfecționare profesională în sistem CINAQ pentru perioada 28 iunie – 20 septembrie 2009, după cum urmează:d

 

Denumire program

001

Organizarea si contractarea achiziţiilor publice

002

Contabilitate publică si proceduri specifice

003

Audit intern pentru sectorul public

004

Control si inspecţie în administraţia publică

005

Managementul şi metodologia proiectelor cu finanţare europeană

006

Relaţii publice, ONG, protocol si comunicare instituţională

007

Transparenţă decizională si informaţii de interes public

008

Gestiunea informaţiilor clasificate si protecţia datelor cu caracter personal in administraţia publică

009

Acte, contracte si contencios administrativ

010

Fond funciar, registru agricol si evidenŃa proprietăţii publice

011

Proceduri de stare civilă si evidenŃa persoanelor

012

Patrimoniu si investiţii publice

013

Reglementare si control in urbanism si amenajarea teritoriului

014

Dezvoltare durabilă si protecţia mediului

015

Fonduri structurale. Proiecte si bune practici

016

Instituţiile administraţiei publice naţionale si europene

017

Managementul serviciilor publice deconcentrate

018

Resursele umane si gestiunea de personal in instituţiile publice

019

Administrarea descentralizării si dezvoltare economică locală

020

Finanţarea administraţiilor publice. Practica bugetară

 

Pentru informații privind programele de perfecționare profesională CINAQ puteți descărca următoarele fișiere;

 

INVITAȚIA DE PARTICIPARE

GRILA PROGRAMELOR DE PERFECȚIONARE

FIȘA  DE ÎNSCRIERE

 

Detalii:

Tel. 0256 - 295 264, 0256 - 200 282

Fax: 0256 - 243 489

E-mail: info@ina5vest.ro

Noutati
aprilie 2017

Precizări referitoare la programele de formare profesională/perfecționare pentru anul 2017 vor fi disponibile în curând!

Citeste mai departe

martie 2017

ELIBERARE CERTIFICATE ABSOLVIRE

Citeste mai departe

octombrie 2016 Citeste mai departe