Grundtvig

 

Parteneriatul pentru învăţare Grundtvig ICT Networking

 

 Din luna septembrie 2009, Centrul Regional de Formare Continuă pentru    Administraţia Publică Locală Timişoara este partener în cadrul    Parteneriatului pentru Învăţare Grundtvig ICT Networking, desfăşurat în    cadrul Programului sectorial Grundtvig din Programul „Învăţare pe tot    Parcursul Vieţii".

GRUNDTVIG este un program finanţat de Comisia Europeană şi îşi propune întărirea dimensiunii europene în educaţie şi aplicarea principiului educaţiei de-a lungul întregii vieţi. Acest program se derulează în România prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP). Proiectul ICT Networking a fost aprobat pentru finanţare în luna septembrie 2009. Parteneriatul Grundtvig permite finanţarea vizitelor de studiu, grantul primit de CRFCAPLT fiind de 15 000 euro. Centrul nostru a primit un avans de 12.000 euro (80% din suma totală) în vederea demarării activităţilor din cadrul parteneriatului.

Principalul scop al proiectului Grundtvig ICT Networking este crearea unui parteneriat eficient de învăţare şi dezvoltare, care să sporească utilizarea metodelor de formare bazate pe ICT în instituţii. Utilizarea ICT în educaţie s-a răspândit rapid în întreaga lume.  Instituţiile de fomare şi formatorii apreciază numărul mare de posibilităţi create de ICT şi modul în care acesta poate califica şi ameliora mediul de învăţare.

Proiectul implică alte 5 instituţii partenere de formare din domeniul educaţiei adulţilor din Danemarca, Spania, Germania, Suedia şi Marea Britanie. Partenerii au experienţă privind utilizarea ICT şi a materialelor video ca parte integrantă a metodelor de formare, prin e-learning, învăţare combinată, utilizarea tablelor interactive (smart-boards) şi a metodelor de educaţie planificată paralelă prin sisteme tip video-conferinţă.

 

Prin vizite de studiu, partenerii îşi vor împărtăşi experienţe şi exemple de bune practici privind utilizarea  ICT ca parte integrantă a educării şi formării adulţilor. În cadrul Parteneriatului pentru Învăţare, au fost propuse următoarele activităţi:

 

26-27.11. 2009 - Barcelona: primul seminar din cadrul proiectului

  • Fiecare partener prezintă specificul activităţii sale şi experienţele legate de aceasta
  • Se stabilesc obiectivele comune şi modalitatea de desfăşurare a proiectului

 

Primăvara şi toamna 2010: Vizite de studiu la primele trei instituţii

(primăvara) şi la următoarele trei instituţii partenere (toamna)

  • Scopul vizitelor este să ofere partenerilor posibilitatea de a vedea utilizarea practică a ICT. Un alt scop este să descopere tradiţiile culturale şi educaţionale dominante din ţări diferite, şi felul în care acestea influenţează educaţia şi formarea.


Primăvara 2011: Conferinţa/seminarul final pentru toţi partenerii

  • Scopul este rezumarea experienţelor şi a bunelor practici, şi dacă e posibil şi dezirabil, stabilirea direcţiilor de cooperare pe viitor.

 

Acest proiect poate constitui un preambul la o viitoare cooperare între parteneri, fie în cadrul programului Grundtvig, fie în afara acestuia.

 

PARTENERI:

 1.      VUC Storstrøm: www.vucstor.dk -  Danemarca - prezentare

2.      CRFCAPL Timişoara:  www.ina5vest.ro  - România - prezentare

3.      VUXENUTBILDNING MÖLNDAL:  www.vux.molndal.se - Suedia - prezentare

4.      IOC Institute Obert de Catalunya: http://ioc.xtec.cat - Spania - prezentare

5.      VIRTUS- Institut für neue Lehr-und Lernmethoden: www.virtus-mv.de - Germania - prezentare

6.      Voluntary Action Vale Royal: www.vavaleroyal.org.uk  - Marea Britanie - prezentare

 

Documente ataşate:

 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Noutati
aprilie 2017

Precizări referitoare la programele de formare profesională/perfecționare pentru anul 2017 vor fi disponibile în curând!

Citeste mai departe

martie 2017

ELIBERARE CERTIFICATE ABSOLVIRE

Citeste mai departe

octombrie 2016 Citeste mai departe