Reconversie

 

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritară nr. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”
Titlul proiectului: „Reconversie profesională în domeniul administraţiei şi serviciilor publice în regiunile Vest, Sud-Vest, Sud, Sud Est şi Bucureşti-Ilfov”
Contract nr.: POSDRU/82/5.1/S/59862
"Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013" - "Investeşte în oameni!"

Valoarea totală a proiectului: 11,892,675 Lei
Obiectiv general:

Integrarea pe piaţa muncii a şomerilor din regiunile Vest, Sud-Vest, Sud, Sud Est şi Bucureşti-Ilfov prin măsuri de reconversie profesională şi consiliere pentru grupul ţintă, în vederea creşterii şanselor acestora de a îşi găsi un loc de muncă în domeniul administraţiei şi serviciilor publice.

Obiective specifice:
1. Realizarea a 3 studii anuale privind corelarea cererii de pe piaţa muncii cu necesarul de formare profesională la nivel regional în domeniul administraţiei şi al serviciilor publice şi analiza nevoilor de formare a grupului ţintă.

2. Organizarea a 100 de programe de re-conversie profesională, perfecţionare şi specializare în funcţie de rezultatele studiilor pentru un număr minim de 1500 de persoane din regiunile ţintă în domeniul administraţiei şi al serviciilor publice.

3. Organizarea de 15 job cluburi – întâlniri ale grupului ţintă moderate de specialişti - pe durata proiectului în cele 5 regiuni de dezvoltare.

4. Dezvoltarea unui portal al proiectului pentru facilitarea accesului grupului ţintă la informaţii privind cerinţele pe piaţa muncii, ofertele de formare, consiliere profesională şi exemple de bune practici.

5. Evaluarea competenţelor profesionale a 100 manageri proiect din cele 5 regiuni de dezvoltare

6. Dezvoltarea a 4 programe de formare la distanţă în sistem e-learning pentru introducerea metodelor inovatoare de formare şi facilitarea accesului la informaţii a persoanelor din afara sediilor partenerilor.

7. Realizarea unei campanii de informare şi conştientizare a grupului ţintă privind beneficiile proiectului.

 

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti (CRFCAPL), instituţie aflată în subordinea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în calitate de solicitant, şi Fundaţia Academia Universitară "Athenaeum", SIVECO Romania SA, Centrele Regionale de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Călăraşi, Constanţa, Craiova şi Timişoara. în calitate de parteneri, lansează proiectul „Reconversie profesională în domeniul administraţiei şi serviciilor publice în regiunile Vest, Sud-Vest, Sud, Sud Est şi Bucureşti-Ilfov”.

Proiectul a demarat la data de 1 septembrie 2010 şi se implementează la nivel naţional în cele 5 regiuni de dezvoltare, pe o durată de 36 luni. Valoarea totală a proiectului este de 11.892.675 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 11.643.351 lei.

Proiectul îşi propune să ofere noi oportunităţi de reintegrare în viaţa activă a şomerilor, dar şi a absolvenţilor cu studii medii şi superioare care nu şi-au găsit un loc de muncă şi se implementează la nivel naţional în regiunile Vest, Sud-Vest, Sud, Sud Est şi Bucureşti-Ilfov.
Activităţile proiectului integrează în mod eficient consilierea profesională cu formarea profesională şi organizarea de „job-cluburi”. Persoanele care se înscriu în proiect vor beneficia de metode inovative de predare: cursuri în format digital, portal colaborativ prin care se pun la dispoziţie facilităţi suplimentare de accesare a informaţiei pentru grupul ţintă.

Accesul la cursurile de reconversie profesională este GRATUIT, datorită cofinanţării oferite de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013" - "Investeşte în oameni!"

Prin implementarea acestui proiect, în următorii 3 ani, 1000 de şomeri vor beneficia de şedinţe de informare şi consiliere profesională, iar 1500 de şomeri vor participa la cursuri de reconversie profesională, minim 80% dintre aceştia urmând să obţină certificarea la finalul cursurilor.

Principalii indicatori pentru finalul proiectului:

 • 750 de şomeri de lungă durată participanţi la programe integrate
 • 375 de şomeri de lungă durată participanţi la programe integrate,
 • 225 de şomeri de lungă durată participanţi la programe integrate,
 • 1000 de persoane care au beneficiat de consiliere/ orientare - acces pe piaţa muncii
 • 1500 de participanţi la instruire – acces pe piaţa muncii
 • 187 de participanţi la instruire, şomeri de lungă durată – acces pe piaţa muncii
 • 3 studii privind identificarea nevoilor grupului tinta
 • 15 job cluburi organizate
 • 100 de programe de formare furnizate
 • 100 candidati evaluaţi pentru competenţe manager proiect


Principalii indicatori de rezultat:

 • 80 % ponderea şomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate certificaţi
 • 50 % ponderea şomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate certificaţi (%), din care: femei.

 

C.R.F.C.A.P.L  Timișoara organizează următoalele cursuri acreditate CNFPA, la care pot participa persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, șomerii indemnizați și șomerii de lungă durată. Accesul la cursurile de reconversie profesională este GRATUIT, datorită cofinanţării oferite de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013" - "Investeşte în oameni!"

• Expert achiziții publice – cod COR 241940 (condiții participare: minim studii superioare);

• Manager proiect – cod COR 241919 (condiții participare: minim studii superioare);

• Formator – cod COR 241205 (condiții participare: minim studii superioare);

• Contabil – cod COR 343302 (condiții participare: minim studii medii);

• Director unitate de învățământ – cod COR 133910 (condiții participare: minim studii superioare);

• Asistent social nivel mediu – cod COR 346001 (condiții participare: minim studii medii);

• Auditor intern – cod COR 241125 (condiții participare: minim studii superioare)

• Inspector resurse umane – cod COR 342304 (condiții participare: minim studii medii).  

 

Persoană de contact: ...................
Tel./Fax: 0256-200 282; 0256-295 264; 0256-495 283
Fax: 0256-243489,
E-mail: info@ina5vest.ro

 

Documente Proiect:

Reconversie profesională în domeniul administraţiei şi serviciilor publice în regiuni

Anunt consiliere si orientare in cariera - Arad 05.03.2012

Anunt consiliere si orientare in cariera Timisoara 06.03.2012

Anunt incepere curs Arad 08.03.2012

Anunt incepere curs Timisoara 08.03.2012

Achizitie produse papetarie 12.03.2012

Anunt focus grup 16.03.2012

Achizitie servicii catering 21.03.2012

Anunt recrutare formatori 09.04.2012

Anunt incepere curs Herculane 18.04.2012

Anunt consiliere si orientare in cariera - Herculane 18.04.2012

Anunt recrutare formatori 07.06.2012

Anunţ recrutare formatori 10.12.2012

Anunt consiliere Moldova Noua 04.01.2013

Anunt incepere curs Proiect Asistent social nivel mediu  ianuarie 2013 04.01.2013

Anunt incepere curs Proiect Asistent social nivel mediu  ianuarie 2013 07.01.2013

Anunt focus grup ianuarie 2013 11.01.2013

Anunt incepere curs Proiect Asistent social nivel mediu febr-mart.2013 06.02.2013

Anunt recrutare formatori 07.02.2013

Noutati
aprilie 2017

Precizări referitoare la programele de formare profesională/perfecționare pentru anul 2017 vor fi disponibile în curând!

Citeste mai departe

martie 2017

ELIBERARE CERTIFICATE ABSOLVIRE

Citeste mai departe

octombrie 2016 Citeste mai departe