Solicitare informatii de interes public

 

 

Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor de interes public: 

Simona Vîrlea – expert juridic in cadrul CRFCAPL Timișoara 

e-mail: simona.virlea@ina5vest.ro, tel:0256.295.264

Lista documentelor si informatii de interes public

Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii

CERERE DE INFORMATII DE INTERES PUBLIC

Prin INFORMATIE DE INTERES PUBLIC se întelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei. (art. 2. , lit. b din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public).
Conform prevederilor art. 6, alin (3) din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, solicitarea în scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:
a) autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea;
b) informatia solicitata, astfel încât sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes public;
c) numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului.
Pentru a facilita primirea de catre dumneavoastra a unui raspuns cât mai prompt, va rugam sa descarcati formularul atasat si sa-l trimiteti la adresa CRFCAPL Timișoara info@ina5vest.ro sau pe adresa CRFCAPL Timișoara: Calea Sever Bocu nr. 49, Timișoara.

Formular cerere

RECLAMATII ADMINISTRATIVE

In cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu RECLAMATIE ADMINISTRATIVA conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia (art. 32 din Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public - Hotararea Guvernului nr. 123/2002).
Pentru a trimite o reclamatie administrativa, va rugam sa descarcati formularul corespunzator si sa-l trimiteti la adresa CRFCAPL Timișoara info@ina5vest.ro sau pe adresa CRFCAPL Timișoara: Calea Sever Bocu nr. 49, Timișoara.

Formular reclamatie administrativa 1

Formular reclamatie administrativa 2

CRFCAPL Timișoara nu emite acte decizionale cu caracter normativ și acte normative conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

RAPOARTE ANUALE de aplicare a Legii nr. 544/2001

În conformitate cu prevederile art. 27 din H.G. nr. 123/ 2002, privind normele metodologice de aplicare a Legiinr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, fiecare instituţie sau autoritate publică are obligaţia de a întocmi anual un raport privind accesul la informaţiile de interes public şi de a-l publica pe pagina web a instituţiei.

 

Raport de activitate CRFCAPL Timisoara 2013-2015

 

Noutati
aprilie 2017

Precizări referitoare la programele de formare profesională/perfecționare pentru anul 2017 vor fi disponibile în curând!

Citeste mai departe

martie 2017

ELIBERARE CERTIFICATE ABSOLVIRE

Citeste mai departe

octombrie 2016 Citeste mai departe